Köpvillkor

Köpvillkor

Nedanstående villkor gäller vid hyra och köp av massagefåtöljer (Produkt/Produkter) till arbetsplatser på företag, organisationer och offentlig sektor.

1. Garantivillkor – Hyresavtal:

Fullservice med reparation alternativt utbytesgaranti under hela hyresperioden. Se sida 2 – punkt 4 och punkt 5.

2. Leveransvillkor – Hyresavtal:

Frakt till arbetsplatsen samt installation och montering ingår. Se sida 2 för samtliga villkor för hyresavtal.
Vid återtagande ansvarar kunden för returfrakt till anvisad plats eller anordnas av ADM-Idé AB mot debitering.

3. Garantivillkor – Köp:

2 års garanti från leveransdatum

4. Leveransvillkor – Köp:

Fritt Helsingborg Frakt för massagefåtölj inom Sverige: 1600 kr. Leverans i markplan eller hiss.

5. Leveranstid: 2-5 arbetsdagar då produkten finns i lager.

6. Betalningsvillkor:

Förskott mot faktura för privatpersoner.

Kredit kan lämnas efter godkänd kreditprövning.

Normalt 20 dagar netto, mot stat och kommun 30 dagar netto.

Vid hyresavtal enligt villkor från finansbolag Vid nystartat företag eller icke godkänd kredit tillämpas förskottsbetalning.

7. Moms: 25% Moms tillkommer på samtliga prisangivelser, för privat är moms inkluderat i priset.

Allmänna villkor för hyresavtal

1. Företag och arbetsplatser inom offentlig sektor kan teckna hyresavtal via Siemens Finans eller Ikano Bank. Av hyresavtalet framgår bl. a. vilket hyresobjekt som avses, avtalstid, kvartalsavgift, ev. försäkringar och särskilda villkor samt generella villkor.

2. Leveransvillkor tillämpas enligt punkt 2 ovan.

3. Sedvanlig kreditprövning sker före det att hyresavtal beviljas.

4. Behörig firmatecknare, beslutsfattare  ska signera avtalshandlingar elektroniskt.

5. Vid leverans ska det till avtalet tillhörande leveransgodkännandet undertecknas och överlämnas till ADM-Idé AB eller signeras elektroniskt.

6. Kunden övertar genom undertecknande av hyresavtalet hela ansvaret för massagefåtöljen. Om hyresavtal tecknas utan försäkring åligger det kunden att se till att massagefåtöljen är försäkrad under hyresperioden.

7. Uppsägning av hyresavtal ska ske skriftligen till ADM-idé AB enligt allmänna villkor som gäller för resp. finansbolag från avtalets slutdatum.

8. Efter hyresperioden skall Produkten återlämnas till ADM-Idé AB eller hämtas mot ersättning.

Allmänna villkor för fullservicegaranti

1. Vid hyresavtal enligt ovan ingår fullservicegaranti på hyresobjektet enligt nedanstående villkor:

2. ADM-Idé AB ansvarar i egenskap av leverantör till fullo gentemot kunden/hyrestagaren att upprätthålla fullservicegaranti för hyresobjektet under hyresperioden. Vid hyra via finansbolag har finansbolaget inget ansvar gentemot kunden/hyrestagaren beträffande fullservicegaranti på hyresobjektet.

3. Om driftstörning uppstår skall kunden kontakta, ADM-Idé AB på telefon 042-158070 eller e-post   dan@adm-ide.com

4. I fullservicegarantin är all eventuell service, reparationer och reservdelar inkluderat i hyran som och gäller under avtalets giltighetstid.

6. Reparationer, återställning, ev. utbyte av klädsel mm som uppstått pga. skadegörelse såsom oaktsamhet, yttre våld eller dylikt och som inte kan anses vara normalt slitage, ingår ej i fullserviceåtagandet. Likaså om ADM-Idés och tillverkarens bruksanvisningar och skötselråd ej efterföljts eller om yttre omständighet påverkat produktens funktion såsom felaktig elektrisk installation i fastighet, strömavbrott, åsknedslag, vattenskada mm.

7. Vid eventuell flytt av massagefåtöljen hör av er till ADM-Idé AB för råd vilka delar som kan behövas monteras av.
Rengöring av klädsel, plastdetaljer, mm kan utföras av kunden själv med milt rengöringsmedel.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.